Estudos "zona rural e urbana"

Foi construído maquetes representando os diferentes espaços.